SEO คืออะไร

SEO หรือ Search Engine Optimization คือ การปรับแต่งให้ Search Engine รักและจัดอันดับเว็บไซต์ของเราให้อยู่อันดับต้น ๆ ในผลการค้นหา ซึ่งมีวิธีการมากมายที่จะทำให้การปรับแต่งมีประสิทธิภาพสูงสุด เช่น- การทำ URL Friendly คือการทำให้ URL สื่อความหมายในเรื่องที่เรานำเสนอให้มากที่สุด แต่ไม่ควรยาวจนเกินไป โดยสามารถใช้เครื่องหมาย – คั่นระหว่างคำแต่ละคำได้- การเขียนเนื้อหาที่มีประโยชน์ต่อผู้เข้าชม และนำเสนอในแนวทางที่แปลกใหม่ ไม่ซ้ำใคร และให้เนื้อหาเด่นชัดในเรื่องที่ต้องการนำเสนอ- นำเสนอข้อมูลอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าชม ให้สามารถหาข้อมูลที่ต้องการได้มากที่สุด- มีการอ้างอิงข้อมูลในเว็บไซต์ของเรา จากเว็บไซต์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องที่เรานำเสนอ
“โดยแท้จริงแล้ว SEO คือการสร้างเว็บไซต์ให้มีประโยชน์ต่อผู้เข้าชมให้มากที่สุด”

From:www.seomany.com

No comments: