เงิน Amazon ไม่เข้า

สำหรับคนที่ขายของให้กับ Amazon โดยรับเงินค่าคอมเป็น Payment by Direct Deposit โอนเข้าทาง Bangkok Bank บางคนก็สมัคร SMS เพื่อความสะดวกในการรับรู้ว่าเขาโอนเงินให้เรียบร้อยแล้วหรือยัง งวดแรกทางธนาคารโทรมาบอกว่า เงินไม่เข้าเนื่องจากชื่อไม่เหมือนกันที่ amazon กับ bank account


จากการตรวจเช็คข้อมูลของตัวเองทำให้ทราบว่า ผมใช้ชื่อแฟนสมัคร Amazon ยังคงนามสกุลเดิม แต่ตอนไปเปิดบัญชี เปลี่ยนนามสกุลแล้ว นี่คือที่มาของการไม่ได้รับเงินค่าคอม 2 งวดเข้าให้ หลังจากไปแก้ข้อมูลใน Amazon ให้ตรงกัน พองวดที่2 ก็ยังคงมีโทรศัพท์มาจากธนาคารว่า ไม่สามารถโอนเงินมาให้ได้ เนื่องจาก ชื่อไม่ตรงกันระหว่างของ Amazon กับ ธนาคารกรุงเทพฯ ทั้งที่ได้แก้ไขเรียบร้อยแล้ว
ก็ลงเอยด้วยการต้องรับด้วยเช็ค โดยเมล์ไปบอกเขาก่อนว่าเราไม่สามรถรับค่าคอมได้ ทั้งที่เราได้แก้ไขข้อมูลของเราทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว โดยให้เขาส่งค่าคอมมาให้ตั้งแต่งวดแรก โดยขอรับเป็นเช็ค จึงได้รับเงินค่าคอมครับ

No comments: