Heart of AdWords

Heart of AdWords
หัวใจของการทำโฆษณากับ AdWords ซึ่งถือว่ามีคนใช้ค้นหามากที่สุด และก็เป็นโอกาสที่เราจะขายของได้มากที่สุดด้วย และก็อีกนั่นแหละยิ่งโอกาสมาก ค่าใช้จ่ายก็มากตามไปด้วย เพราะคู่แข่งก็มากตามไปด้วย ดังนั้นหากเราเข้าใจการทำงานของ AdWords เราก็จะได้เปรียบคู่ต่อสู้ และ Heart of AdWords ก็พอจะสรุปได้ดังนี้ จาก:Trawut.com

1.การใช้ keyword ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าที่เราจะขายให้ตรงกัน
2.การใช้ Landing Page ที่เกี่ยวข้องกับ keyword ให้มากที่สุด
3.การวางแผน Advertising Plan ควรมีการวางแผนก่อนการทำทุกๆครั้ง ศึกษาลายละเอียดให้รอบด้าน
4.การเขียนข้อความโฆษณาที่ดี Writing Effective Ads. เขียนให้มีความสัมพันธ์กับ keyword ให้มากที่สุด
5.การแบ่ง Ad Group เพื่อทดสอบ
6.การวัดผลโฆษณา Tracking Results โดยการเก็บสถิติต่างๆทั้งหมดตามข้างต้น

นี่คือหัวใจหลักๆของการทำโฆษณากับ Google adword ถ้าเราเข้าใจหลักการของมันเราจะได้เปรียบคนอื่นมาก ทั้งรายได้ ต้นทุน

No comments: