ED4DEA8B8735755C6EA2BC5CCF774F7D Affiliater Newbies

Internet Marketer News

การจ่ายเงินทาง Western Union

Western Union Quick Cash เป็นวิธีการชำระเงินที่เปิดโอกาสให้คุณได้รับการชำระเงินของ AdSense เป็นเงินสดโดยใช้บริการการโอนเงินของ Western Union ที่มีอยู่ทั่วโลก คุณสามารถรับการชำระเงินได้จากตัวแทนของ Western Union ในท้องถิ่นของคุณในวันถัดไปหลังจากเราดำเนินการจ่ายเงินตามกำหนดเวลาชำระ เงินปกติของเรา
หมายความว่าคุณไม่จำเป็นต้องรอให้เช็คไปถึงทางไปรษณีย์ การเลือกรับการชำระเงินโดย Western Union ช่วยลดค่าธรรมเนียมของธนาคารและเวลาเรียกเก็บที่จะเกิดขึ้นกับการนำฝากเช็ค
การชำระเงินผ่าน Western Union จะดำเนินการด้วยสกุลเงินดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม คุณอาจเลือกรับการชำระเงินเป็นสกุลเงินท้องถิ่นของคุณที่ที่ตั้งของตัวแทน Western Union ส่วนใหญ่ อัตราการแปลงจะคำนวณตามอัตราที่ตัวแทน Western Union ใช้ในวันที่รับการชำระเงินของคุณ
หากต้องการเริ่มต้นรับการชำระเงินของ AdSense ผ่าน Western Union Quick Cash เพียงทำตาม คำแนะนำของเรา
โปรดทราบว่าขณะนี้ AdSense ไม่ได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากคุณ หากคุณเลือกรับการชำระเงินผ่าน Western Union Quick Cash

https://www.google.com/adsense/support/bin/answer.py?answer=62621&sourceid=aso&subid=ww-ww-et-asui&medium=link

Labels:

1 Comments:

At December 04, 2012 , Anonymous cara pemesanan tricajus said...

This comment has been removed by a blog administrator.

 

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

Links to this post:

Create a Link

<< Home

Get Google Ads Free! / 30 Minute Backlinks! / Newbie Cash Machine!

Google