ED4DEA8B8735755C6EA2BC5CCF774F7D Affiliater Newbies

Internet Marketer News

คำศัพท์ในการเล่นบิท

คำศัพท์ที่มือใหม่หัดเล่นบิตจำเป็นต้องรู้ !!

Bittorrent
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานลักษณะ P2P (peer to peer) อธิบายให้ง่ายๆ สั้นๆ ก็คือ เครือข่ายแลกเปลี่ยนไฟล์ของกลุ่มผู้ใช้งาน นั่นหมายถึงไม่มีไฟล์ใดเก็บไว้บนเซิร์ฟเวอร์เลย เพียงแต่เว็บหรือ Tracker จะเป็นตัวกลางที่ทำให้ผู้ใช้แต่ละคนรู้จักและมองเห็นกันและรู้ว่าถ้าต้องการ ไฟล์นั้น
ๆ จะโหลดได้จากผู้ใช้คนใดบ้าง

Tracker
หมายถึง เว็บที่เป็นกลไกในการให้บริการ Bittorrent อธิบายให้เห็นภาพคือ ระบบที่โยงเอาผู้ใช้แต่ละคนมาไว้ในเครือข่ายเดียวกัน และเปิดโอกาสให้ผู้ใช้ที่ต้องการจะเผยแพร่ไฟล์ สามารถประกาศให้ผู้ใช้รายอื่นทราบและเข้าถึงไฟล์นั้นได้

Download [ดาวน์โหลด]
  คำนี้คงรู้กันดี ดาวน์โหลดคือการนำไฟล์จากที่อื่น เอามาในเครื่องเรา ไม่ว่าโดยวิธีใดก็ตาม

Upload [อัปโหลด]
  อัปโหลด ตรงข้ามกับดาวน์โหลดครับ เป็นการส่งไฟล์จากเครื่องออกไปให้คนอื่น ครับ

Leech [ลี...ช]
  หมายถึง ผู้ที่กำลังดาวน์โหลดครับ

Seed [ซี...ด]
  หมายถึง ผู้ที่กำลังปล่อยอัพโหลดให้คนอื่นครับ

Ratio [เรโช]
เรโช ตัวนี้สำคัญมากๆอ่ะ เพราะเรโชจะมีค่ามากที่สุดในเวปบิตครับ   การคิดค่าเรโชได้มาจาก การเอาค่า อัปโหลดตั้งหานด้วยค่าดาวน์โหลดครับ จะได้ Up/Down  อยู่ตัวอย่างเช่น ผมดาวน์โหลดไป 2 GB และอัปโหลดให้คนอื่นไป 1 GB ผมก็จะมีค่าเรโชเท่ากับ 1/2 = 0.5 ครับ
เวปบิตทุกที่มีการกำหนดครับว่าเรโชตัวกว่าจำนวนเท่าไหร่จะดาวน์โหลดไฟล์ ไม่ได้ (ต้องมาทำค่าอัพโหลดให้มากๆ)

Connectable [การเชื่อมต่อ]
หมายถึงการเชื่อต่อของเครื่องเราครับว่าเป็น Yes หรือ No
Yes หมายถึง การเชื่อมต่อของเราปกติดีทุกอย่างครับ Up/Down ได้เลย
No หมายึง การเชื่อมต่อของเรามีปัญหาครับ จะโหลดได้บ้างไม่ได้บ้าง
ซึ่งค่า Connectable  นี้จะบอกอยู่ที่โปรแกรมที่เราใช้ครับ

Traffic [การจราจร]
หมายถึงความคับคลั่งของข้อมูลครับ เช่น ไฟล์ๆหนึ่งมีคน seed 1 คน แต่โหลดกว่า 50 คน ผลออกมาก็คือจะโหลดได้ความเร็วช้าครับ
เพราะ 1 คนที่ seed จะต้องส่งไฟล์ให้ทั้ง 50 คน
ในทางกลับกันถ้ามีคน seed เยอะๆก็จะทำให้โหลดได้เร็วยิ่งขึ้นครับ

Passkey [พาสคีย์]
   คือรหัสที่เป็น url ของส่วนตัวครับ ซึ่งพาสคีย์จะอยู่ในไฟล์ .torrent
พาสคีย์แต่ละคนไม่เหมือนกันครับ  โดยปกติห้ามให้คนอื่นรู้ถึงพาสคีย์เราครับ เพราะเค้าอาจนำพาสคีย์เราไปใช้ดาวน์โหลด อาจทำให้เราเสียผลปีะโยชน์ได้ครับ

Invite [อินไวท์]
  คือ การเชิญเป็นสมาชิก เว็บบิตครับ  เนื่องจากเวปบิตโดยทั่วไปจะไม่มีการรับสมัครตรงๆ ต้องได้รับการเชิญจากบุคคลที่เป็นสมาชิกอยู่ครับ

Swamp
  คือจำนวน peer ทั้งหมด ที่ดูด torrent อยู่ในขณะนั้น

ลักษณะการปล่อยและดูดของ BitTorrent
คือจะแบ่ง Seed ออกเป็นส่วนๆ แจกไปแต่ละคน
คนที่รับมา ก็จะรับมาเป็นส่วนๆ ไม่ต่อกัน ดังนั้น จึงยังเปิดดูไม่ได้ถ้าโหลดยังไม่เสร็จ 100%

เมื่อคนดูด ดูดมาจนครบ มันก็จะมาประกอบกันเป็น file สำเร็จรูปเอง
ซึ่งจะดีกว่าตอนที่ file นอนอยู่ที่ server ซึ่งคนโหลดจะต้องโหลดจาก 1.... ไปจน 100
แต่ BitTorrent จะเริ่มจากส่วนไหนก่อนก็ได้ ดูดจากคนนั้นนิด คนนี้หน่อย แล้วมาประกอบกัน
ยิ่งมี peer มาก ยิ่งเสร็จเร็วมาก เพราะไม่ต้องรอ server แจกตั้งแต่ 1 เช่น

- สมศรี มี File loveyou.avi มีขนาด 100 mb และได้ทำ torrent เอาไว้แล้วเพื่อแจก
สมศรีจึงเรียกตนเองว่า seeder เพราะเป็นคนปล่อยคนแรก มี file เต็มๆ นอนอยู่ในเครื่องตัวเอง
- โปรแกรมจะทำการแบ่ง Seed File ออกเป็น 10 ส่วน ส่งให้คนดูด 10 คน (สมมติ)
- สมชายได้รับ ส่วนที่ 1 มา
- สมตู้มได้รับส่วนที่ 5 มา
- สมเสร็จได้รับส่วนที่ 8 มา
- และอีกหลายๆ สมฯ ได้รับมาคนละส่วน
- เวลาผ่านไประยะหนึ่ง สมชาย ไม่จำเป็นต้องไปเอาส่วนที่ 2-3-4.... จากสมศรีอีก
สามารถไปเอาจาก สมตู้ม หรือสมเสร็จ หรือคนอื่นๆ ที่มีส่วนที่เหลืออยู่ มาประกอบกันก็ได้
ทำให้สมศรี ไม่ต้องคอยแจกตั้งแต่ 1-10 ให้แก่ทุกคนซ้ำๆ กัน ทำให้เสียเวลา และทำงานหนัก
ดังนั้น ถ้ามีคนดูดพร้อมๆ กันมากๆ ก็จะยิ่งเสร็จเร็ว และสมศรี สามารถ \"ปิด\" seed ได้เร็ว
หากโปรแกรมรายงานว่าได้ส่ง file ออกไปหมดแล้ว สมศรีก็ปิดได้ ปล่อยให้คนอื่นช้วย seed ต่อ
ดังนั้น จึงย้ำกันอยู่เสมอว่า ใครที่โหลดเสร็จแล้ว อย่าเพิ่งปิด เพื่อช่วยเหลือคนอื่นๆ
ให้มาเอาส่วนที่ตนเองยังขาดอยู่ BitTorrent จึงเป็นสังคมแห่งการแบ่งปันกัน

ตราบใดที่มีคนปล่อย seed อยู่ torrent ก็จะไม่ตาย ถ้า seed ตายทั้ง swamp ก็จะตายหมด

Free Load
ก็คือ Download [ดาวน์โหลด] โดยไม่ต้องเสียค่า Upload [อัปโหลด]
หรือ
เมื่อ Download [ดาวน์โหลด]  แล้ว ค่า Ratio [เรโช] ยังเท่าเดิม

จาก http://www.mvkmember.com/

Labels: ,

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

Links to this post:

Create a Link

<< Home

Get Google Ads Free! / 30 Minute Backlinks! / Newbie Cash Machine!

Google