ED4DEA8B8735755C6EA2BC5CCF774F7D Affiliater Newbies

Internet Marketer News

Error page 404 Not Found

Error Page 404 คืออะไร :
Error Page 404 คือหน้าที่เราต้องการนั้นไม่พบ "Error page 404 Not Found" จะเกิดอะไรขึ้นถ้ามีคนกดเข้ามาจากลิงค์ของเว็บไซต์และหน้านั้นไม่มีอยู่แล้ว หรือถ้ามีคนพิมพ์ URL นั้นแล้วหน้านั้นไม่พบ ซึ่งทั้งสองวิธีค่อนข้างน่ารำคาญสำหรับผู้ที่ตั้งใจเข้าชมแต่ไปเจอข้อผิดพลาดนี้ และทำให้คนออกจากเว็บไซต์ของคุณไป ซึ่งเป็นที่น่าเสียดายอย่างมาก
หากเว็บคุณเป็นเว็บไซต์ค้าปลีกหรือเว็บไซต์สำหรับเรื่องที่เคยมีมา เวลาเมื่อสินค้าหมดหรือคุณจะมีสินค้าใหม่เข้ามาตามฤดูกาลเปลี่ยนแปลง สิ่งหนึ่งที่ไม่ควรทำการคือดึงหน้านั้นออก แต่ถ้าหากต้องการเปลี่ยนออก ให้ทำหน้านั้นให้มีข้อมูลอยู่บ้าง หรือส่งไปที่หน้าแรกของเว็บไซค์ หรือข้อความขอโทษต่อผู้ที่เข้ามา ตามหลักของ SEO  นอกจากนี้จะทำให้มีผู้เข้าชมในหน้าเหล่านี้แล้วเชื่อมต่อไปยังหน้าที่พวกเขาต้องการได้ ไม่ว่าจะขึ้น Error page 404 เนื่องจากข้อผิดพลาดอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้น (เช่น mistyping ของ URL) ของคุณ ดังนั้นสิ่งที่ดีที่สุดคุณสามารถทำได้คือสร้าง 404 หน้าเว็บที่กำหนดเองในเว็บไซต์ของคุณและมีการเชื่อมโยงที่สำคัญจะดึงดูดผู้เข้าชมและการแจ้งพวกเขา และที่เป็นประโยชน์
เคล็ดลับการสร้างหน้า Error page 404 เพื่อให้ลูกค้าของคุณแม้ว่าจะมาทาง ลิงค์ที่ขาด ก็ตาม
หน้า Error page 404 ควรประกอบไปด้วย

   
* การผสมผสานเข้ากับเว็บไซต์
    
* ทำให้พวกเขาอยู่และโต้ตอบบนเว็บไซต์ของคุณได้ ในหน้านั้น
    
* มีช่องค้นหาโดดเด่น
    
* ขอโทษสำหรับข้อผิดพลาด
   
* เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของคุณ
    
* เชื่อมโยงไปยังหน้าแรกของคุณ
    
* เชื่อมโยงไปยังพื้นที่หลัก ๆ ของเว็บไซต์ของคุณ 


ที่มา : http://blog.linkshare.com

Labels: , ,

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

Links to this post:

Create a Link

<< Home

Get Google Ads Free! / 30 Minute Backlinks! / Newbie Cash Machine!

Google