ED4DEA8B8735755C6EA2BC5CCF774F7D Affiliater Newbies

Internet Marketer News

10 Tips สำหรับการใช้ Twitter เพื่อทำ Marketing

1.สิ่ง แรกต้องเข้าใจว่า Twitter เป็นการสื่อสาร และเป็นชุมชน เพราะฉะนั้นสำคัญว่าคุณจะต้องเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนผู้ติดตามของคุณ สร้างความสัมพันธ์ที่ดี ให้เกิดชุมชนที่ดีเกิดขึ้น

2.คุณต้องเรียน รู้มารยาท ในการ Tweet หากัน โดยเฉพาะห้าม ร่วมวงสนทนาไดยไม่ได้รับเชิญ (Gate-crash Conversion) เพราะเมื่อคุณเป็นตัวแทนของการสื่อสารจากหน่วยงาน หรือแบรนด์แล้ว ควรทำให้การสนทนาส่งภาพลักษณ์ที่ดีออกไป ต้องใช้กลยุทธที่ดีในการเข้าไปร่วมวงสนทนาครับ

3.Twitter คือ การสื่อสารส่วนบุคคล ควรใส่ความเป็นตัวของตัวเองในการ tweet หรือภาพลักษณ์ของ Brand (Brand Personality) ลงไปในการ tweet ถ้ากรณีมีคนดูแล Twitter มากกว่า 1 คนควรมีการชี้เฉพาะในข้อความ ว่าเป็นใคร เพื่อให้ followers รู้ว่าใครTweet และควรบอกว่าใครมีส่วนร่วมในการดูแล Twitter Account บ้างครับ โดยทั่วไปจะใส่รายละเอียดไปในพื้นหลังของ Twitter

4.ควรใช้ Hashtags ในวงสนทนากลุ่มใหญ่ ( เครื่องหมาย #text ตัวอย่าง #mkttwit #vmpire ) และไม่ควรใช้มากกว่า 2 Hashtags ในแต่ละ Tweet เพราะจะทำให้อ่านยากและสับสนในการเข้าตามความเคลื่อนไหวของการสนทนาได้ครับ

5.ควร Tweet อย่างมีคุณค่า และบริหารความถี่ในการ Tweet และอย่าถี่มากจน followers รู้สึกว่าเป็น Spam

6.ต้อง วางแผนก่อนจะทำการ เริ่มใช้ Twitter เพื่อการสื่อสารทางการตลาด ต้องคิดถึง tweet ที่จะออกไป (Purpost of the Message) องค์ประกอบรวมๆ tweet ที่จะสื่อสารออกไปภายใต้ Brand หรือองค์กรของคุณครับ

7.ควรสร้าง Profile Background โดยสามารถใส่ Product , Idenity ,Corperate information,URL

8.Follow Brand หรือคนที่คุณสนใจ จะดีมากถ้าตาม followers ไม่ว่าจะมี followers 10,000 หรือ 1,000 เพราะคนเหล่านั้นคือคนที่รัก Brand และสนใจในตัวคุณ

9.เสนอ Offer พิเศษแก่ Followers ให้ข้อมูลที่เร็วกว่าหรือพิเศษกว่าการประกาศในสื่ออื่นๆ เพราะนั่นแสดงให้เห็นถึงความเอาใจใส่ เพราะ twitter มีจุดเด่นคือ Realtime Comunication Followers คาดหวังจะได้ข้อมูลที่รวดเร็วทันที และเป็นการรักษาความสัมพันธ์ ของ Followers ที่เกิดขึ้น

10.หากคุณ เป็น Brand หรือ บริการต่างๆ เมื่อเกิดความรู้สึกที่ไม่ดีต่อ Brand ของคุณจะต้องรีบเข้าไปทำความเข้าใจ โดยนอกจากภารกิจในการรักษาความสัมพันธ์ของ followers และ Tweet แล้ว ต้องขยัน ค้นหาคำที่เกียวข้องกับ Brand ว่ามีการพูดถึง Brand หรือบริการยังไงบ้าง และให้ความเข้าใจที่ถูกต้อง อาจให้ข้อมูล Customer Service / ศูนย์ซ่อม / การช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ followers

เครดิต marketingoops.com

Labels: ,

Amazon ห้ามทำ PPC ส่งตรง

หลังจากที่ Amazon.com ห้ามส่งลิ้งค์โดยตรงไปยังเวบหลัก นั่นก็คือเราต้องมี Landing Page ของเราเองแล้วค่อยส่งไปหน้าหลักอีกที ถัดจากนั้นมา amazon.co.uk ก็ทำเช่นเดียวกันกับ Amazon.com คือห้ามส่งโดยตรง และมาวันนี้ amazon.de ก็เอามั้ง พร้อมทั้ง amazon.fr ก็เอาตาม สรุปแล้วคือต้องทำ SEO อย่างเดียว หลังจากวันที่ 1 มีนาคม เป็นต้นไป ถ้าใครยังทำอยู่ เขาก็จะปิด Account เราทันที

เป็นงานหินขึ้นมาอีกสำหรับคนที่ทำ PPC ส่วนคนที่ทำ SEO คงไม่มีผลกระทบเท่าไรนัก ได้แต่ทำใจ ว่าไม่ช้าก็ต้องเหมือนกันให้หมด

Labels: , , ,

Get Google Ads Free! / 30 Minute Backlinks! / Newbie Cash Machine!

Google