ED4DEA8B8735755C6EA2BC5CCF774F7D Affiliater Newbies

Internet Marketer News

การเลือก สินค้า ใน Commission Junction

... อันนี้เป็นวิธีเลือกแบบของผมเองนะครับ ในทัศนะของข้าพเจ้า(In MyPoint)
1.เลือกเวบที่มี Network Earnings ทั้ง 3Month EPC และ 7Day EPC ที่มีอัตรารายได้เฉลี่ยที่สูงเป็นอันดับแรก (สังเกตูจากแถบสีเขียว)เพราะถ้า


มากก็แสดงว่าสินค้านั้นเป็นที่นิยมทั้งคนขายและคนซื้ออาจจะเป็น Nich Products ก็ได้และต่อไปก็คือเราจะสามารถไปมีส่วนแบ่งกับเขาได้หรือป่าวเท่านั้นเอง


2.Locking Period คือระยะเวลาในจ่ายค่าคอมของ Adsvertiser

ส่วนมากผมจะเลือกเอาแบบจ่ายทุกๆวันที่ 10 เพราะจะได้ค่าคอมเร็วขึ้นมาหน่อยคือ Adsvertiser จ่ายวันที่10 หรือกว่านั้นนิดหน่อย 2-3 วันต่อมา หลังจาก CJ ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว ก็จะลงมาที่ช่อง Pending Commission : Locked และอีก 2-3 วันต่อมา ก็จะลงมาที่ช่อง Current Balance รอ Publisher Payments ก็พอดีกับช่วงจ่ายเงินของ CJ พอดี ถ้าเราเลือกรับค่าคอมเป็น Payment by Direct Deposit ก็รออีกซัก 3-5 วันเงินก็เข้าบัญชีเรียบร้อย

3.เช็คความน่าเชื่อถือของเวบจะดูจาก Google Toolbar หรือ Alexa Toolbar รวมทั้งตรวจสอบ BackLink ด้วยคือถ้ามี BL เยอะก็แสดงว่า Adsvertiser นั้นมีการทำ SEO ที่ดีหรือการได้รับการยอมรับของ Adsvertiser นั้นด้วย4.ลองเลือก Keyword ที่เกี่ยวข้องกับ Adsvertiser นั้นไป Search ดูว่ามีการค้นหา Keyword บ้างไหม โดยใช้โปรมแกรมต่างเช่น Good Keyword ,World Tracker เป็นต้น ในที่นี้ผมจะใช้ IBP ซึ่งในนั้นจะมี Tool ที่ใช้ค้นหา Keyword ของ World Tracker อยู่ด้วย และอีกตัวหนึ่งที่ผมใช้คือ Selt SeoTools

5.ในหน้าแรกของเราจะมีประกาศข่าวสารจาก CJ หนึ่งในนั้นก็คือ What's Hot Weekly ซึ่งเป็นสินค้าที่ขายดีมากๆในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา นี่ก็คืออีกปัจจัยหนึ่งในการเลือกสินค้าครับ


Labels: ,

Get Google Ads Free! / 30 Minute Backlinks! / Newbie Cash Machine!

Google