วิธีสมัครสินค้าเวบต่างๆของ Commission Junction

เมื่อเราสมัครสมัครเสร็จแล้วรวมทั้งส่งแบบฟร์อม W-8BEN เสร็จแล้ว อันดับต่อไปคือการสมัคร ของ Link Id เมื่อเรา Log in เข้าไปแล้ว ตามรูป




กดที่ปุ่ม Get Links แล้วก็จะเจอรูปตามด้านล่างนี้



เราก็จะเห็นเป็นหมวดหมู่อยู่ ก็กดเข้าไปเลยครับตามหมวดหมู่ที่เราต้องการ หรือไม่ก็ลอง Search จาก Display by โดยจะมีให้เลือกเกือบทุกประเทศ คือสินค้านั้นๆสามารถนำไปขายที่ประเทศนั้นได้



เราก็จะเห็นตามรูปด้านบนซึ่งจะมีเวบสินค้าอยู่ ส่วนคำศัพท์ต่างๆเราจะว่ากันอีกทีครับ จากนั้นเราก็กดเข้าที่ชื่อเวบเลย ซึ่งก็จะมีรายละเอียดต่างๆของเวบ เช่น ที่อยู่ ค่า commision ที่จะได้รับถ้าขายสินค้านั้นได้ Link แบบต่างๆ ข้อกำหนด เป็นต้น










แล้วให้กดปุ่ม Apply to Program ก็จะได้ตามรูปด้านล่างนี้ แล้วกดปุ่ม เป็นอันเรียบร้อย




หรืออีกกรณีหนึ่งคือต้องกด Accept ข้อกำหนดของเวบก่อน ตามรูป



ให้เรากดตรงวันที่ แล้วจะขึ้นอีกหน้าต่างหนึ่ง เลื่อนลงมาจนสุดแล้วกด Accept แล้วถึงจะมีเครื่องหมายถูกในกรอบ 4 เหลี่ยมเล็กๆ กด Continue ตามด้วย Close เท่านี้ก็เสร็จ









ซึ่งการขอ Link ID นี้บางเวบอาจใชเวลานานกว่าที่จะอนุมัติให้เรา(Active)บางเวบก็นาน(Pending application)บางเวบก็ไม่อนุมัติ(Declined application)

No comments: