ดูรายงานการขาย Click Bank

ก่อนอื่น Log in ใส่ User Name และ Password ของเราใส่เข้าไป
จากนั้นเราก็จะเห็นรายงานค่าคอมมิสชั่นของเรา(ของผมยังขายไม่ได้เลย เพราะไม่ได้ขาย)


No comments: